De stichting is opgericht bij notariële akte op  25 maart 2021 en ingeschreven bij de    Kamer van Koophandel onder nummer 82354502.

Bestuur

Voorzitter – Feitze van der Heide (VV Set Up)

Secretaris/Penningmeester – Roelof Visscher

Lid namens VV Avereest – Harold Mijnheer

Lid namens SC Balkbrug – Gert Snoyer

Lid – Bob Prijdekker

Contact: info@de-balk.nl